Про кафедру

Кафедра експлуатації газових і теплових систем була створена при факультеті інженерної екології міст наказом № 49-01 від 04.11.1993 р. при Харківській державній академії міського господарства.

 

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор академік Української академії нафти і газу Капцов Іван Іванович. Він має близько 120 наукових робіт, зних 5 монографій і 3 навчальних посібники, автор 20 патентів на винаходи, більше 15 авторських свідоцтв і патентів упроваджено в Україні, країнах колишнього СРСР і за кордоном, член двох вчених Рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, підготував чотирьох аспірантів, член секції «Нафта і газ» Комітету з присудження Державної премії України. Капцов Іван Іванович вперше розробив і упровадив енергозберігаючу технологію і комплекс устаткуваннь безвогняного методу підключення відведень і технологічних ліній в газопроводи, що діяли, під високим тиском без зтравлювання газу в атмосферу, застосування яких дало можливість газифікувати 110 населених пунктів і промислових підприємств в Україні, 120 об'єктів в республіках колишнього СРСР і заощадити 70 млрд. м3 газу.

Під його керівництвом створена школа по розробці і впровадженню високоефективних технологій і установок по очищенню внутрішньої порожнини газопроводів великих діаметрів («Ураган», ГДУ - 1220, ГДУ-1420, «Трубоочищувач»), які забезпечують високу гідравлічну ефективність і зниження витрат паливного газу на компресорних станціях на 10-12%, що діють.

Доктор технічних наук професор Капцов Іван Іванович брав безпосередню участь в пусках і експлуатації таких газопроводів, як «Союз», «Уренгой-Помари-Ужгород», «Братерство», Мінськ-Івацевичі-Долина, Шебелинка - Диканька-Київ та ін., його розробки  демонструвалися  на виставках ВДНХ СРСР, ВДНХ УРСР, на міжнародних виставках «Нафтогаз-87», «Нафтогаз-89» в містах Рієкка (Югославія), Барселона (Іспанія), Пекін (КНР) і відмічені дев'ятьма срібними і п'ятьма бронзовими медалями, а також дипломами.

Наукова діяльність відмічена орденом «Знак пошани», почесними грамотами і відзнаками. Присвоено звання, «Кращий винахідник Мінгазпрома», «Заслужений працівник промисловості України», «Почесний працівник Укргазвидобування», Відмінник праці ДК «Укргазвидобування». 

Перший випуск спеціалістів із спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляції»  відбувся в січні 1999 року. На даний час загальна кількість випущених спеціалістів складає більш 2000 чоловік.  На кафедрі читаються 30 дисциплін які  забезпечені  навчально-методичною літературою. Значна увага на кафедрі приділяється виданню навчально-методичниої літератури у тому числі з грифом МОН України. За період існування кафедри співробітниками видано 10 навчальних посібників у тому числі з грифом МОН України, створюються електронні варіанти підручників, посібників, методичних вказівок для спільного користування.

Кафедра спеціалізується на експлуатації, ремонті та  проектуванні  систем теплогазопостачання і вентиляції. Випускає спеціалістів, магістрів за спеціальністю «Теплогазопостачанняі вентиляція».

Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою за тематикою «Впровадження іноваційних технологій в системи теплогазопостачання і вентиляції». 

При кафедрі створено сучасну навчально-дослідницьку лабораторію, у склад якої входить  стенди сучасного технічного обладнання, приклад різновидів трубопроводів та їх з'єднань, сучасні ізоляційні матеріали, що дає змогу студентам спеціальності ТГВ отримувати не тільки наукові знання а й підкріплювати їх практичним досвідом. В лабораторії є діючі стенди: газоперекачувального пункту, контур системи водяного опалення з джерелом теплової енергії-електричним котлом. 

На кафедрі створені:

  • Навчально-консультаційний кабінет, обладнаний сучасними персональними комп'ютерами, призначеними для навчально-методичної і науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів, дипломників.
  • Спеціалізована сучасно обладнана лабораторія розташована в аудиторії № 116, яка забезпечена демонстраційним навчально-лабораторним устаткуванням  і технічними  засобами навчання: робочим макетом технологічної лінії ГРП, лабораторною установкою по індивідуальному  теплопостачанню до якої підключений  фанкойл  та контрольно-вимірювальні прилади, електричний котел, опалювальні прилади «тепла підлога»,  макетами газових і вентиляційних систем.

 

На кафедрі отримало розвиток впровадження новітніх технологій, зв'язаних з використанням прикладних комп'ютерних програм для тестування студентів, мультимедійних технологій при проведенні лекційних і практичних занять.

   Кафедра готує студентів за напрямом «Будівництво»  спеціальності "Теплогазопостачання і вентиляція"

кваліфікаційного рівня:

6.060101- "Бакалавр"

7.06010107- "Спеціаліст" 

8.06010107- "Магістр"

Кафедрою організовано після дипломну освіту, підвищення кваліфікації спеціалістів  служб внутрішньо-домових систем газопостачання. 

  Студенти 3, 4 і 5 курсу проходять технологічні та  переддипломні практики в профільних виробничих підприємствах, в проектних і науково-дослідних установах, міжнародних дослідницьких організаціях: ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ПрАТ "Інтеркондиціонер", Укрніїгаз, КП "Харківські теплові мережі", Інститут проблем машинобудування НАН України, та інш.

   На виробничих підприємствах ПАТ «Харківміськгаз», ПАТ «Харківгаз», Чугуївська філія ПАТ «Харківгаз» створені філії кафедри ЕГТС на яких діють навчально-науково виробничі комплекси. Спільно з підприємствами ПАТ «Харківміськгаз», ПАТ «Харківгаз», Чугуївська філія ПАТ «Харківгаз», НВО «Веза» створене науково-виробниче об'єднання «Підвищення ефективності і надійності газопроводів, теплопроводів, енергетичних і теплогенеруючихустановок».