2020 рік

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2020 р., м. Івано-франківськ

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Симченко Є. Є. (науковий керівник доцент кафедри НІіТ Ромашко О. В.) – диплом IІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2020 р. Секція "Нафтогазова інженерія та обладнання нафтогазової галузі". Тема: "Удосконалення конструкції сигналізатора раптового падіння рівня промивальної рідини в свердловині"

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Суліма Є. О., Колесніков С. Р. (науковий керівник доцент кафедри НІіТ Наливайко О. І.) – участь у IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2020 р. Секція "Нафтогазова інженерія та обладнання нафтогазової галузі". Тема: "Удосконалення якості розмежування водо газонасосних пластів шляхом застосування гідрофобних матеріалів (на прикладі Тимофіївського нафтогазоконденсатного родовища)"

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Суліма Є. О., Колесніков С. Р.  (науковий керівник доцент кафедри НІіТ Наливайко О. І.) – участь у IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2020 р. Секція "Нафтогазова інженерія та обладнання нафтогазової галузі". Тема: "Вибір оптимального режиму експлуатації газліфтним методом при збільшеному водному фактору"

2019 рік

III-я Міжнародна конференція «Виробництво & Мехатронні Системи 2019», м. Харків, 24-25 жовтня 2019 р. м. Харків, ХНУРЕ

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Суліма Є. О. (у співавторстві з Котух В. Г., Капцова Н. І., Мордовенко М. І., Палєєва К. М.). Тема: "Технологічна концепція оцінки ефективності трубної арматури магістральних газопроводів з урахуванням комплексу енергетичних показників"

ХІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (84-а студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 23-25 квітня 2019 р., м. Харків

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Мартиненко Є. О. (науковий керівник доцент кафедри Теоретичної і будівельної механіки Гарбуз А. О.). Тема: "Вплив повздовжніх дотичних навантажень та деформацій на напружено-деформований стан жорсткого бруса"

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2019 р.

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Мартиненко Є. О. (науковий керівник доцент кафедри НІіТ Орловський В. М.) – участь у IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2019 р. Секція "Нафтогазова інженерія та обладнання нафтогазової галузі". Тема: "Термостійкий тампонажний матеріал"

2018 рік

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2018 р.

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Мартиненко Є. О. (науковий керівник доцент кафедри НІіТ Котух В. Г.) – участь у IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість, 2018 р. Секція "Нафтогазова інженерія та обладнання нафтогазової галузі". Тема: "Термостійкий тампонажний матеріал"

2017 рік

Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (82-а студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 25-27 квітня 2017 р., м. Харків

– ст. гр. НІіТ-2016-1 Мартиненко Є. О. (науковий керівник доцент кафедри Фізики Федоров Н. В.). Тема: "Інформаційні технології в нафтогазовій галузі"