Освітня програма

Освітня програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

Освітні компоненти:

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

1. Історія та культура України

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Філософія

4. Іноземна мова

5. Вища математика

6. Фізика

7. Хімія

8. Інформатика та програмування

9. Комп'ютерна практика

10. Теоретична механіка

11. Опір матеріалів

12. Теорія механізмів і машин

13. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

14. Економіка підприємства

15. Електротехніка та електропостачання

16. Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі

17. Основи екології в нафтогазовій галузі

18. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

19. Гідравліка

20. Матеріалознавство

21. Механіка машин

22. Курсова робота "Механіка машин"

23. Термодинаміка та теплопередача

24. Основи геології

25. Основи геодезії

26. Нафтогазова механіка

26. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування і нафтогазопостачання

27. Видобування нафти і газу

28. Буріння нафтових і газових свердловин

29. Нафтогазове обладнання

30. Морські нафтогазові технології

31. Основи наукових досліджень

32. Основи транспортування і зберігання вуглеводнів

33. Спорудження трубопроводів

34. Геодезична практика

35. Технологічна практика

36. Виробнича практика

37. Переддипломна практика

38. Дипломна робота

Вибіркова частина

Цикл загальної підготовки

Іноземна мова 1

Іноземна мова 2

Трудове право

Історія української культури

Соціологія

Психологія

Політологія

Економічна теорія

Місто як соціальна система

Культуралогія

Краєзнавство

Цикл професійної підготовки - блок 1 - видобування нафти і газу

Матеріали та хімреагенти в нафтогазвидобуванні

Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів

Промислова геофізика

Нафтогазопромислова геологія

Дослідження свердловин

Інтенсифікація припливу вуглеводів до вибою свердловин

Фізика нафтового і газового пласта

Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ

Курсовий проект "Технологія розробки газових і газокондесатних родовищ"

Технологія експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ

Курсовий проект "Технологія експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ"

Технологія розробки нафтових родовищ

Курсовий проект "Технологія розробки нафтових родовищ"

Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції

Курсовий проект "Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції"

 

Цикл професійної підготовки - блок 2 - газонафтопроводи та газонафтосховища

Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій

Технічне обслуговування трубопроводів і сховищ

Проектування технологічних схем трубопроводів і сховищ

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ

Очисні споруди

Газотурбінні установки і газонаповнювальні компресорні станції

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ

Склади нафти і нафтопродуктів

Курсовий проект "Склади нафти і нафтопродуктів"

Газові мережі і газосховища

Курсовий проект "Газові мережі і газосховища"

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів

Курсовий проект "Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів"

Трубопровідний транспорт газу

Курсовий проект "Трубопровідний транспорт газу"