Наші публікації

         

Список наукових праць 2010-2014 рр.

 

№ п/п П.І.П. Назва Друкований або на правах рукопису Видавництво, журнал (назва, номер, рік) або номер авторського свідоцтва Кількість друк. аркушів

Прізвища співавторів

Монографія
1. Ільченко Б.С. Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів друк. ХНАМГ – Харків.- 2011 228  -
СТАТТІ
1 Ільченко Б.С.

Нормирование погрешности расчета баланса газа в трубопроводной газотранспортной системе

/ Проблемы машиностроения №1, том 16, 2013 – С

друк "Проблемы машиностроения" – Киев. – 2013. – Т.16. – № 1. – С. 35 - 39 5 И. А. Прищепо, И. С. Ивасютяк
2 Ільченко Б.С. Математические модели для расчета погрешности материального баланса при трубопроводноцй транспортировке природного газа друк "Энергсбережение. Энергетика. Энергоаудит" – Харьков - 2013. - №3 - С 9 - 14 6  
3 Ільченко Б.С. До питання ефективності функціонування магістральних газопроводів друк "Трубопровідний транспорт" - Київ – 2013. - №4 (82) С 25-32 8

Б.С. Ільченко

І.С. Івасютяк

І.О. Прищепо

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ
1 Ільченко Б.С. До питання оцінки ефективності функціонування виробничих управлінь магістральних газопроводів диск ХIV международная научно-техническая конференция «совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования», 24-29 сентября 2012 г., Харьков, Украина 9 О.О.Прищепо, І.С.Івасютяк
2 Ільченко Б.С. Нормирование погрешности расчета баланса газа в газотранспортной системе диск ХIV международная научно-техническая конференция «совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования», 24-29 сентября 2012 г., Харьков, Украина 7 И. А. Прищепо, И. С. Ивасютяк, В. В. Инкулис  
3 Малявіна О.М. Основы методики анализа повреждаемости трубо-проводов Друк. Материалы ΙХ Международной научно-технической интернер-конференции «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве».- Х.:ХНАГХ, 2010.-2С.128-129. 1

И. И. Капцов

4 Малявіна О.М. Методика анализа повреждаемости трубопроводов Друк. Материалы ΙΙΙ Между-народной научно-технической конференции «Вода,Экология,Общество».-Х.:ХНАГХ, 2010.- С.143-145 2 -
5 Малявіна О.М. Основи методики вибору шагу строку експлуатації теплопроводів при дослідженні їх пошкоджуваності Друк. МатеріалиVΙΙΙ Міжнародної науково-практичної конференціі «Стійкий розвиток міст. Керування проектами і програмами міського і регіонального розвитку».-Х.: ХНАМГ,2010.-С.39-40. 2 І. І. Капцов
6 Малявіна О.М. Методика анализа повреждаемости трубопроводов. Друк.

Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. Вып.93.-К.:Техника, 2010.-

С.321-324.

5 -
7 Малявіна О.М. Методика вибору шагу експлуатації теплопроводів при дослідженні їх пошкоджуваності Друк. Науковий вісник будівництва: Наук.-техн.сб.Вип.58.: ХДТУБА,2010.-С.196-202. 8 -
8 Малявіна О.М. Дослідження показників надійності теплових мереж методами статистичного моделювання Друк. Науковий вісник будівництва: Наук.-техн.сб.Вип.61.: ХДТУБА,2010.-С.286-291 6 -
9 Малявіна О.М. Дослідження видів пошкоджень трубопроводів розподільчих теплових мереж Друк. Інженерні системи та техногенна безпека: Вісник ДонНАБА. – Макіївка. – ДонНАБА,2011. – Вип.2011-5(91). – С.198-201 5 І.І. Капцов
10 Малявіна О.М.

Статистичне моделювання показників надійності теплопроводів і трубопроводів гарячого водопостачання теплових мереж

Друк. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит». Декабрь 2010.-№12(82).-С.48-54 7 -
11 Малявіна О.М. Вплив геометричних характеристик трубопроводів роз-подільчих теплових мереж на їх пошкоджуваність Друк. Комунальне господарство міст:Наук.-техн.сб..- Х.:ХДАМГ, 2010.-Вып.97.-Серія: Технічні науки і архітектура.- С.182-189. 8 -
12 Малявіна О.М. Пошкодження трубопроводів розподільчих теплових мереж Друк. Матеріали ΙΙΙ міжнародної науково-практичої конфереції «Проблеми, перспективи та нормативно – правове забезпечення енерго - , ресурсозбереження в житлово – комунальному господарстві» . - Алушта, АР Крим:ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. – С.85. 1 -
13 Малявіна О.М. Классификация показателей надежности тепловых сетей Друк. II   Международная научно-практическая конференция. "Энерго-сбережение и экология в жилищно-коммуна-льном хозяйстве и строительстве городов"Направление 3. Инже-нерные сети современ-ных муниципальных образований. Белгород-ский государственный технологический уни-верситетим.В.Г.Шухова, г.Белгород. С. 144-147-2013 3 -
14 Малявіна О.М. Дослідженя видів пошкоджень трубопроводів розподільчих теплових мереж Друк.

«Энергосбережение.

Энергетика.    Энергоаудит». Май 2011.-№5 (87).-С.56-65

11 -
15 Малявіна О.М. Вибір показників надійності теплових мереж Друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», 23 жовтня – 22 листопада. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.- ., 2013. - С.154-155.  1 І. І. Капцов
16 Малявіна О.М. Класифікація, аналіз і вибір показників надійності теплових мереж Друк. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит». Январь 2014.-№1 (119).-С.18-26 8 -
17 Малявіна О.М. Анализ повреждаемости трубопроводов магистральных тепловых сетей Друк. Науковий вісник   будівництва:  Наук.-техн.сб. Вип. 1 (75).: ХДТУБА, 2014. – С.72–77. 5 -
18 Малявіна О.М. Аналіз і вибір показників надійності теплових мереж Друк. Комунальне господарство міст: Наук.-техн.сб. –  Вып.97.Х.:ХНУМГ, Серія: Технічні науки і архітектура. - 2013.–. С.182-189. 7 -
19 Малявіна О.М. Надійність трубопроводів розподільних теплових мереж Друк. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит». Май 2014.-№05(123). - С.35-39 5 -
20 Сідак В.С. Анализ утечек газа и причин стресс-коррозионных разрушений на подземных трубопроводов Друк. Сборник «Ком. госп. городов» ХНУГХ, Выпуск 110,2013г с.182-188 7 Слатова О.Н., Нестеренко С.В.
21 Сідак В.С. Підвищення рівня надійності внутрішноь будинкової системи газопостачання. Розробки та впровадження прилада для випробування на щільність ВБСГ Друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», 23 жовтня – 22 листопада. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.- 2013.   -
22 Сідак В.С. Экономия энергоресурсов как следствии систем теплоснабжения Друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», 23 жовтня – 22 листопада. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.- 2013. 3

 

Ю.Ф. Броневский,

Е.А. Старостин

23 Сідак В.С. Исследования влияния электрохимической коррозии на подземные  газопроводы. Прогноз утечек от коррозии до 2015 год Друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», 23 жовтня – 22 листопада. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.- 2013. 10

 

А.С. Жиднин

24 Сідак В.С. Анализ утечек газа на подземных газопроводах от электрохимической коррозии    Друк. ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей , аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть1 (Городское строительство, электроснабжение городов транспорт) Харьков 2014  -
25 Котух В.Г. Технологические основы герметизаций  и контроля герметичных корпусов датчиков из алюминиевых сплавов микроплазменной и лазерной сваркой Друк. Радиотехника. – 2010. – Вып.161, с.177-180. 4

Степаненко В.И., Кливенкова Д.А.,
Демченко О.Е.

26 Котух В.Г. Исследование влияния технологических режимов импульсной лазерной сварки на надежность корпусніх изделий датчиков измерения физических величин Друк. Інформаційно керуючі системи на залізничному транспорті.Х.: Укрдазт, 2013. - №5. – С. 36 – 39. 4

Мирошник М.А., Пахомов Ю.В.

27 Гранкіна В.В. Коефіцієнт переутворення енергії теплового насосу Друк. Тезисы докладов ХХХIV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. - Харьков: 2012.    
28 Гранкіна В.В. Вплив температури конденсації та пароутворення робочого тіла на коефіцієнт перетворення теплового насосу Друк. Друк. Містобудування та теріторіальне планування: Наук.-техн. збірник.- К.,КНУБА, 2012. – Вип.45. - С.233-239 0,5 Щербонос Ю.С.
29 Гранкіна В.В. Подход к проектированию новых зданий с целью получения эффекта энергосбережения Друк. Материалы международной научно- практической интеренет-конференции «Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства муниципальной инфраструктуры» 23 октября- 22 ноября 2013 года 2 Ромашко О.В.
30 Гранкіна В.В. Шляхи врегулювання технічних аспектів для забезпечення комерційного обліку теплової енергії багатоповерхових будинків Друк. Материалы ХХХVI научно- технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 2 Капцов І.І.
31 Гранкіна В.В. До питання розробки стратегії термомодернізації будівель в Україні Друк. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефектиная техніка та технології в житлово-комунальному господарстві»-2014  

Ромашко О.В.,

Угніч О.В.

32 Гранкіна В.В. Індивідуальний облік теплової енергії в системі опалення з вертикальними стояками Друк. Збірник наукових праць "Актуальні проблеми системи теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання і водовідведення".-Рівне 2015. с.15-17 3

Ромашко О.В.

33 Гранкіна В.В. Шляхи врегулювання технічних аспектів для забезпечення комерційного обліку теплової енергії багатоповерхових будинків Друк. ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть1 (Городское строительство, электроснабжение городов транспорт) Харьков 2014 2

Капцов І.І.

34 Нубарян С.М. Измерение расхода запыленных газов с помошью напорных трубок Друк. ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей , аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть1 (Городское строительство, электроснабжение городов транспорт) Харьков 2014 2

Ткаченко Р.Б.

35 Слатова О.М. Анализ и статистика состояния внутридомовых систем газоснабжения города Друк. ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей , аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть1 (Городское строительство, электроснабжение городов транспорт) Харьков 2014 2

-

36 Міланко В.А. Лучистое отопление помищений  Друк. ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей , аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть1 (Городское строительство, электроснабжение городов транспорт) Харьков 2014 2

-

37 Малявіна О.М. Використання статистичних моделей показників надійності теплових мереж
Друк. Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві 2012. 2

-

38 Ткаченко Р.Б. Методы удешевления теплового насоса Друк. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Випуск 110. Серія: Технічні науки та архітектура 5

-

39 Ткаченко Р.Б.

Тенденции развития строительной техники с шарнирно-сочлененной рамой  

Друк. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 103. Серия: Технические науки и архитектура 6 -

 40 інтернет конференція-2013

Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури

ЗАВАНТАЖИТИ:

ЧАСТИНА 1

ЧАСТИНА 2

Друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», 23 жовтня – 22 листопада. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.- 2013. 48  -