Освітня програма

Навчальний план денної форми

Навчальний план заочної форми

Рецензія 1

Рецензія 2


 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми

 

 Іноземна мова

 Філософія

 Українські історико-гуманітарні студії

 ♦ Теорія і практика правозастосування

 Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

♦ Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 Вища математика

 Фізика

 Хімія

 Інженерта та комп'ютерна графіка

 Основи нафтогазової справи

 Інженерна геодезія

♦ Термодинаміка та термопередача

♦ Хімія нафти і газу

♦ Геологія з основами літології

♦ Теоретична механіка

♦ Опір матеріалів

♦ Електротехніка та електропостачання

♦ Метрологія, кваліметрія і стандартизація

♦ Нафтогазопромислова геологія

♦ Гідравліка

♦ Нафтогазова гідромеханіка

♦ Теорія машин і механізмів

♦ Буріння нафтових і газових свердловин

♦ Нафтогазове обладнання

♦ Математичне моделювання процесів внафтогазовій інженерії

♦ Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні

♦ Видобування нафти і газу

♦ Морські нафтогазові технології

♦ Основи автоматизації у нафтогазовому комплексі

♦ Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції

♦ Основи транспортування і зберігання вуглеводнів

♦ Економіа підприємства

 Геодезична практика

♦ Технологічна практика

♦ Виробнича практика

♦ Переддипломна практика

♦ Кваліфікаційна робота


 

 


Сейчас 1594 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте