Ромашко

     

     Гарант освітньої програми

     Ромашко Олександр Васильович

     доцент, кандидат технічних наук,

     доцент кафедри нафтогазової інженерії
     і технологій

     oleksandr.romashko@kname.edu.ua

     + 38 095 8584924     

 

 

Освітня програма 185 Нафтогазова інженерія та технології другого (магістерського) рівня освіти

Навчальний план

Рецензія Філія Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»

Рецензія Філія Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз) АТ «Укргазвидобування»

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми

  ОК1 Охорона праці та цивільний захист

  ОК2 Методологія наукових і технологічних досліджень в нафтогазовій галузі

  ОК3 Техніко-економічне обґрунтування технологічних рішень в нафтогазовій галузі

  ОК4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі (АСУТП)

  ОК5 Курсовий проект «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі»

 ОК6 Новітні технології розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ

  ОК7 Нафтогазорозподільчі схеми

  ОК8 Переддипломна практика

  ОК9 Кваліфікаційна робота 

 

Вибіркові компоненти

 ВК Г1.1 Технічна англійська мова

 ВК Г1.2 Управління проектами

 ВК Г1.3 Інтелектуальна власність

 

Вибіркові компоненти (професійні)

 ВК П1.1 Новітні технології буріння і відновлення свердловин

 ВК П1.2 Прогресивні технології експлуатації, дослідження і підземного ремонту свердловин

 ВК П1.3 Спорудження, обслуговування і ремонт насосних і компресорних станцій

 ВК П1.4 Технічна діагностика та ремонт трубопровідних систем

 

Вибіркові компоненти (блокові)

 ВК Б1.1 Технології спорудження систем транспорту і зберігання нафти та газу

 ВК Б1.2 Курсова робота «Технології спорудження систем транспорту і зберігання нафти та газу»

 ВК Б2.1 Технологічний контроль роботи свердловин методами цифрового моніторингу

 ВК Б2.2 Курсова робота «Моделювання притоку флюїду на основі моніторингу стану свердловини»

Навчально-методичне забезпечення

 Центр дистанційного навчання

 Бібліотека

 Цифровий репозиторій

 Охорона праці в галузі та цивільний захист : конспект лекцій для студентів 1 курсу усіх форм навчання / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 105 с.

 Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов, А. М. Гарьковець, В. І. Заіченко, Я. О. Сєріков, О. В. Третьяков, І. О. Ткаченко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 38 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. О. Росоха, М. В. Хворост, Я. О. Сєріков, В. Е. Абракітов, В. І . Заіченко, Л. С. Колибєльнікова, І. О. Ткаченко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 44 с.

Методологія наукових та технологічних досліджень в нафтогазовій галузі / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 20 с.

Методологія наукових та технологічних досліджень в нафтогазовій галузі: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. І. Капцов. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2021. – 83 с.

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Методологія наукових та технологічних досліджень в нафтогазовій галузі» для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. І. Капцов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 15 с.

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 267 с. 1 частина

 Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 267 с. 2 частина

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі» для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 32 с.

 Новітні технології розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ : конспект лекцій для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / О. І. Наливайко, О. В. Ромашко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 159 с. 1 частина

 Новітні технології розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ : конспект лекцій для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / О. І. Наливайко, О. В. Ромашко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 159 с. 2 частина

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Новітні технології розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання другого (магістерського) рівня за спеціальністю 185 –Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова ; уклад. О. І. Наливайко. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 80 с.

 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Новітні технології розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ» (для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. І. Наливайко, О. В. Ромашко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 24 с.

Методичні рекомендації до переддипломної практики та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. І. Капцов, О. В. Ромашко, В. М. Орловський, В. Г. Котух, О. І. Наливайко, Н. І. Капцова, Т. А. Пушкар, В. Е. Абракітов, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 37 с.

Технічна діагностика та ремонт трубопровідних систем: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2021. 1 частина

 Технічна діагностика та ремонт трубопровідних систем: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2021. 2 частина

Технічна діагностика та ремонт трубопровідних систем: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2021. 3 частина

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. В. Домбровська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 74 с.

Технологічний контроль роботи свердловин методами цифрового моніторингу» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. :І. І. Килимник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 16 с.

 Технологічний контроль роботи свердловин методами цифрового моніторингу» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання другого (магістерського) рівня за спеціальністю 185 –Нафтогазова інженерія та технології) / О. В. Ромашко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова ; уклад. О. В. Ромашко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 92 с.