Монографії

♦ Капцов І. І. Технологія ремонту газового обладнання і трубопровідних систем : монографія / І. І. Капцов, В. Г. Котух, Ю. В. Пахомов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 232 с. 

♦ Технічна механіка : монографія : у 3 ч. / І. І. Капцов, В. П. Шпачук, В. Г. Котух, Н. І. Капцова, К. М. Палєєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – Ч. 1 : Теоретична механіка. – 206 с. 

 

Навчальні посібники

Діагностування газоперекачувальних агрегатів в АСК ТП газотранспортної системи : навч. посібник / Б. С. Ільченко, В. А. Маляренко, Ю. В. Пономарьов, С. Б. Фіш ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 163 с.

 Лабораторний практикум із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта: навч.-методич. посібник / О. І. Наливайко, О. В. Ромашко, Н. І. Капцова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 86 с. 

 

Методичні рекомендації

♦ Основи нафтогазової справи. Частина 1 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Основи нафтогазової справи. Частина 2 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Основи нафтогазової справи. Частина 3 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, проведенню практичних занять і виконанню розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 18 с.

Теорія механізмів і машин : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / В. Г. Котух, К. М. Палєєва ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.  182 с.

♦ Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гідравліка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Ромашко, Р. Й. Сойма, А. Я. Тимків, Р. В. Малітовський. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 44 с.

Гідравліка : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Ромашко, Р. Й. Сойма, А. Я. Тимків, Р. В. Малітовський. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 78 с.

♦ Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Механіка машин» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 36 с.

♦ Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни Видобування нафти і газу для  студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології/ Харьк. нац. унів. міськ. госп-ваім. О.М. Бекетова; уклад.: Червінський В. П., Орловський В. М., О. М. Слатова. - Харків:  ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 59 с.

♦ Видобування нафти і газу. Частина 1 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / В. М. Орловський, О. І. Наливайко ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Видобування нафти і газу. Частина 2 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / В. М. Орловський, О. І. Наливайко ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

 

♦ Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Буріння нафтових і газових свердловин" для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології - / Харьк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: Червінський В.П., Орловський В.М., О.М. Слатова. - Харків: ХНУМГ, 2019. - 43 с.

Морські нафтогазові технології. Частина 1 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов, В. М. Орловський ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Морські нафтогазові технології. Частина 2 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов, В. М. Орловський ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Морські нафтогазові технології. Частина 3 : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов, В. М. Орловський ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Морські нафтогазові технології» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. І. Капцов, В. М. Орловський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020.

♦ Основи наукових досліджень : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Б. С. Ільченко ; Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2019. – 36 с.

♦ Методичні рекомендації з організації самостійної роботи і проведенню практичних занять з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Б. С. Ільченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 19 с.

Основи транспортування і зберігання вуглеводнів : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / І. І. Капцов, Н. І. Капцова ; Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Методичні рекомендації з організації самостійної роботи і проведенню практичних занять з навчальної дисципліни «Основи транспортування і зберігання вуглеводнів» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. І. Капцов, Н. І. Капцова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 30 с.

♦ Ткаченко Р. Б. Нафтогазове обладнання : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Р. Б. Ткаченко, О. В. Ромашко, Р. Й. Сойма, А. Я. Тимків, Р. В. Малітовський. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 61 с.

♦ Методичні вказівки з технологічної, виробничої та переддипломної практики для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова ; упоряд. : І. І. Капцов, Б. С. Ільченко, В. Г. Котух, О. В. Ромашко, Р. Б. Ткаченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 22 с.

 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на ступінь бакалавра для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. І. Капцов, Н. І. Капцова, В. Г. Котух, О. І. Наливайко, В. М. Орловський, О. В. Ромашко, Р. Б. Ткаченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 26 с.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології, заочної форма навчання. / О. І. Наливайко. – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2019. – 89 с.

♦ Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Кислотна обробка привибійної зони свердловин» з дисципліни «Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології, заочної форма навчання. / Наливайко О. І., Ромашко О. В. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2019. – 18 с.

♦ Дядін Д. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Промислова геофізика» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Д. В. Дядін; – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 34 с.

♦ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Промислова геофізика» для студентів 3 курсу 6 семестру денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Дядін Д. В. – Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 23 c.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології, заочної форма навчання. / Наливайко О. І. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2019. – 90 с.

♦ Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О.М. Бекетова; уклад.: О. І. Наливайко, О. В. Ромашко. – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2019.

♦ Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О.М. Бекетова; уклад.: О. І. Наливайко, О. В. Ромашко. – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2019.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Фізика нафтового і газового пласта» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології, заочної форма навчання.  Частина 1 / Наливайко О. І. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2018.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Фізика нафтового і газового пласта» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології, заочної форма навчання.  Частина 2 / Наливайко О. І. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2018.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Фізика нафтового і газового пласта» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології, заочної форма навчання.  Частина 3 / Наливайко О. І. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2018.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Фізика нафтового і газового пласта» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології, заочної форма навчання.  Частина 4 / Наливайко О. І. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2018.

♦ Конспект лекцій з дисципліни «Фізика нафтового і газового пласта» для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології, заочної форма навчання.  Частина 5 / Наливайко О. І. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2018.

Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи : для студ. 4 курсу ден. та заочн. форми навч. за напр. підгот. «Нафтогазова інженерія та технології» / В. М. Орловський; Харків. нац. унів. міськ. госп-ва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с.

♦ Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. М. Орловський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 30 с.

♦ Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Аналіз добувних можливостей свердловин, які експлуатуються насосним способом (ШСНУ)» з дисципліни "Технологія експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ" для студентів галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технології, заочної форма навчання. / Наливайко О.І., Ромашко О.В. / – Харьків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова , 2019. – 60 с.

♦ Методичні рекомендації до виконання практично-лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія розробки нафтових родовищ» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. М. Орловський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 109 с.

♦ Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія розробки нафтових родовищ» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. М. Орловський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.

♦ Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Н. І. Капцова ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 89 с.

♦ Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. І. Капцова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 53 с.

Технічне обслуговування трубопроводів і сховищ : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / В. Г. Котух ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.

♦ Методичні рекомендації з проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Технічне обслуговування трубопроводів і сховищ» (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Г. Котух. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Б. С. Ільченко ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 104 с.

♦ Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та проведенню лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ» (для студентів денної форми навчання бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Б. С. Ільченко, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 25 с.

♦ Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та проведенню практичних занять з навчальної дисципліни «Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ» (для студентів заочної форми навчання бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Б. С. Ільченко, К. М. Палєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 21 с.

♦ Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / В. Г. Котух ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

♦ Трубопровідний транспорт газу : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Н. І. Капцова ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с. 

♦ Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та курсового проекту з дисципліни «Трубопровідний транспорт газу» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. І. Капцова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

 

Методичне забезпечення спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології другого (магістерського) рівня освіти

 


Сейчас 1640 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте