Логотип

 
 

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій (НІіТ)

готує фахівців першого (бакалаврського)

та другого (магістерського) рівнів освіти 

185 - Нафтогазова  інженерія та технології

 

192 - Будівництво та цивільна інженерія

(освітня програма Теплогазопостачання та вентиляція)

 

 

 На сайті 533 гостей та користувачі відсутні