Нафтогазова інженерія та технології

Кафедра «Експлуатації газових и теплових систем»

Оголошує прийом студентів на перший курс денної форми навчання за освітнім рівнем «Бакалавр» галузі знань 18 «Виробництво та технології»

спеціальність 185 "Нафтогазова інженерія та технології"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 185 «НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Кооперація у наукових дослідженнях, освоєння та експлуатація нових родовищ і устаткування, реалізація та зберігання нафтопродуктів, а також довгострокові угоди з спільного використання та будівництва глобальних міжнародних нафтогазових магістралей в умовах ринкової економіки потребують підготовки спеціалістів нової формації за програм «Нафтогазова інженерія та технології»

Перелік предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на даний напрям підготовки:

 • Українська мова та література (базовий рівень);
 • Математика (базовий рівень);
 • Географія(за вибором)
 • Іноземна мова (за вибором).

Термін навчання:

 • бакалавр - для денної форми - 4 роки.

Освітня мета програми:

 • програма напряму «Нафтогазова інженерія» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми, пов'язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку,підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

Освітні цілі програми:

 • Засвоєння студентами дисциплін загальноосвітньої та професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи.
 • Забезпечення студентів широким спектром можливостей майбутньої діяльності в галузі нафтової інженерії.
 • Створення студентам умов для подальшого підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, вступу на магістерські та освітньо-професійні програми вищих рівнів.
 • Отримання необхідної фундаментальної підготовки для проведення як теоретичних, так і прикладних досліджень, щодо проблем нафтогазової справи.

 

Фахівець напряму нафтогазової справи здатний виконувати зазначені професійні роботи :

 • технік з видобутку нафти і газу;

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;

 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу;

 • технік з експлуатації нафтопроводів;

 • технік з експлуатації устаткування газових об'єктів;

 • технік-конструктор (механіка);

 • викладач професійного навчально-виховного закладу;

 • майстер з видобування нафти, газу та конденсату;

 • майстер з дослідження свердловин;

 • майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;

 • майстер з підготовки газу;

 • майстер з підготовки та стабілізації нафти;

 • майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);

 • майстер резервуарного парку;

 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів

 • може займати первинні посади згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Видобування нафти та природного газу. Переробка нафти, нафтопродуктів і газу, сланців, вугілля, обслуговування магістральних трубопроводів);

 • механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;

 • механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування;

 • механік вишкомонтажного цеху;

 • механік тампонажного цеху;

 • викладач закладу професійної освіти.

 

Випускники ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за напрямом «Нафтогазова справа» зможуть отримати диплом державного зразка. Наші випускники зможуть працювати в галузі видобутку нафти і газу, спорудження та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування та експлуатації складів нафти і нафтопродуктів, менеджменту та реалізації, проектуванні, конструюванні та експлуатації устаткування, охорони навколишнього середовища як в приватному бізнесі, так і на державних підприємствах.

Вартість навчання11200 грн. (оплата посеместрово)

 

Запрошуємо до ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова для отримання нової перспективної спеціальності.