Освітня програма 2016

Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

Магістерський рівень освіти

Освітні програми: