Наука

                   

            На випускаючій кафедрі “Експлуатації газових і теплових систем” проводяться наукові дослідження за напрямом: – «Системні розробки з впровадження енергозберігаючих інноваційних технологій у процесі управління та експлуатації муніципальних систем теплогазопостачання в міське управління комунальним господарством.»

            Наукові дослідження стали органічною частиною навчально-виховного процесу, базовим елементом її вдосконалення та підвищення професійної підготовки.

            Основою зростання наукового потенціалу кафедри є дослідження, що виконуються в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт - “Сталий розвиток міст (прогнозування, регулювання, оптимізація інженерної інфраструктури і транспортних процесів)” та наукового напрямку випускаючої кафедри -“Підвищення ефективності і надійності роботи систем теплогазопостачання і вентиляції”.

            Тематика науково-дослідної роботи колективу кафедри ЕГТС охоплює широкий спектр проблем муніципальної енергетики, теплогазопостачання та інших сфер комунального господарства. Серед них треба відзначити такі, що направлені на вирішування актуальних загальних та регіональних проблем.

            Наукові дослідження проводяться у взаємодії з провідними науковими та виробничими організаціями регіону з якими заключені договора про співробітництво. Серед них Інститут проблем машинобудування НАН України, ВАТ “Харківмісьгаз”, НДПІАСУтрансгаз, Промислова компанія “Укркондіціонер”, Науково-виробниче підприємство “Інсолар”.

            Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри впроваджуються у виробництво та використовуються у навчальному процесі, зокрема, у дипломному та курсовому проектуванні.

            Викладачі та студенти старших курсів (у т.ч. і магістри) приймають участь у роботі науково-технічних конференцій викладачів, аспірантів та співробітників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а також  у роботі міжнародних  Всеукраїнських конференцій.

            Для підвищення наукового потенціалу молодих науковців створена асоціація науковців-випускників кафедри.

            Студенти кафедри приймають активну участь, підтверджуючи високий рівень знань у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах за спеціальністью “Теплогазопостачання і вентиляція”.