Освітня програма

Структурно-логічна схема

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми

 

 Історія та культура України

 Українська мова (за професійним спрямуванням)

 Філософія

 Іноземна мова

 Вища математика

♦ Фізика

 Хімія

 Інформатика та програмування

 Комп'ютерна практика

 Теоретична механіка

 Опір матеріалів

♦ Теорія механізмів і машин

 Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

 Економіка підприємства

 Електротехніка та електропостачання

 Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі

 Основи екології в нафтогазовій галузі

 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 Гідравліка

 Матеріалознавство

 Механіка машинКурсова робота "Механіка машин"

 Термодинаміка та теплопередача

 Основи геології

 Основи геодезії

 Нафтогазова механіка

 Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування і нафтогазопостачання

 Видобування нафти і газу

 Буріння нафтових і газових свердловин

 Нафтогазове обладнання

 Морські нафтогазові технології

 Основи наукових досліджень

 Основи транспортування і зберігання вуглеводнів

 Спорудження трубопроводів

 Геодезична практика

 Технологічна практика

 Виробнича практика

 Переддипломна практика

 Дипломна робота

 

Вибіркові компоненти загальної підготовки

 

 Іноземна мова 1

 Іноземна мова 2

 Трудове право

 Історія української культури

 Соціологія

 Психологія

 Політологія

 Економічна теорія

 Місто як соціальна система

 Культурологія

 Краєзнавство

 

Цикл професійної підготовки

(Блок 1 Видобування нафти і газу)

 Матеріали та хімреагенти в нафтогазвидобуванні

 Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів

♦ Промислова геофізика

 Нафтогазопромислова геологія

 Дослідження свердловин

 Інтенсифікація припливу вуглеводів до вибою свердловин

 Фізика нафтового і газового пласта

 Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ, Курсовий проект "Технологія розробки газових і газокондесатних родовищ"

 Технологія експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, Курсовий проект "Технологія експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ"

 Технологія розробки нафтових родовищ, Курсовий проект "Технологія розробки нафтових родовищ"

 Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції, Курсовий проект "Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції"

 

 

Цикл професійної підготовки

(Блок 2 Газонафтопроводи та газонафтосховища)

 Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій

♦ Технічне обслуговування трубопроводів і сховищ

 Проектування технологічних схем трубопроводів і сховищ

 Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ

 Очисні споруди

♦ Газотурбінні установки і газонаповнювальні компресорні станції

♦ Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ

 Склади нафти і нафтопродуктів, Курсовий проект "Склади нафти і нафтопродуктів" Курсовий проект "Склади нафти і нафтопродуктів"

 Газові мережі і газосховища, Курсовий проект "Газові мережі і газосховища"

 Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів, Курсовий проект "Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів"

♦ Трубопровідний транспорт газу, Курсовий проект "Трубопровідний транспорт газу"