Історія кафедри

Кафедра експлуатації газових і теплових систем була створена при факультеті інженерної екології міст наказом № 49-01 від 04.11.1993 р. при Харківській державній академії міського господарства. Кафедру очолює доктор технічних наукпрофесор академік Української академії нафти і газу Капцов Іван Іванович.

Перший випуск спеціалістів із спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляції» відбувся в січні 1999 року. На даний час загальна кількість випущених спеціалістів складає більш 2000 чоловік.  На кафедрі  читаються 30 дисциплін які забезпечені навчально-методичною літературою. Значна увага на кафедрі приділяється виданню навчально-методичниої літератури у тому числі з грифом МОН України. За період існування кафедри співробітниками видано 10 навчальних посібників у тому числі з грифом МОН України, створюються електронні варіанти підручників, посібників, методичних вказівок для спільного користування.

Кафедра спеціалізується на експлуатації, ремонті та  проектуванні  систем теплогазопостачання і вентиляції. Випускає спеціалістів, магістрів за спеціальністю«Теплогазопостачанняі вентиляція».

При кафедрі створено сучасну навчально-дослідницьку лабораторію, у склад якої входить  стенди сучасного технічного обладнання, приклад різновидів трубопроводів та їх з'єднань, сучасні ізоляційні матеріали, що дає змогу студентам спеціальності ТГВ отримувати не тільки наукові знання а й підкріплювати їх практичним досвідом. В лабораторії є діючі стенди: газоперекачувального пункту, контур системи водяного опалення з джерелом теплової енергії-електричним котлом.