Куратори

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет міського господарства

імені О. М. Бекетова

Н А К А З

м. Харків

"_01_" __вересня_2014 р.                                № _160-01_

З особового складу

1. З метою покращення навчально-виховної роботи відповідно листа Міністерства освіти і науки України за № 1/9-303 від 03.08.98 р. призначити кураторами академічних груп на 2014/2015 навчальний рік викладачів факультету Інженерної екології міст:

1 курс
1. гр. ТГВ 2014-1 ас. каф. ЕГТС Капцова Н.І.
2. гр. ТГВ 2014-1у доц. каф. ЕГТС Котух В.Г.
2 курс
3. гр. ТГВ 2013-1 ас. каф. ЕГТС Березняк І.Є.
3 курс
4. гр. ТГВ 2012-1 доц. каф. ЕГТС Малявіна О.М.
5. гр. ТГВ 2012-1ун доц. каф. ЕГТС Гранкіна В.В.
4 курс
6. гр. ТГВ 2011-1 ст. викл. каф. ЕГТС Слатова О.М.
7. гр. ТГВ 2011-2 ас. каф. ЕГТС Ластовець Н.В.
5 курс
8. гр. М ТГВ 2014-1

зав. каф. ЕГТС, проф. Капцов І.І.,

доц. каф. ЕГТС Ромашко О.В.

  гр. С ТГВ 2014-1

         Підстава: рапорт декана факультету ІЕМ Ткачова В.О.

Ректор                                                               В.М. Бабаєв

Проект наказу вносить

декан факультету ІЕМ

                            В.О.Ткачов